Kamperen | Kramperen of Glamperen?

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik niet het type ben voor een tent. Het slapen op een luchtbedje, in een slaapzak, zonder wc of douche, het idee maakte mij al heel ongelukkig. Ja, je leest het goed ‘maaktE’, want vorig jaar heb ik een week gebivakkeerd in een Safaritent XL … en nu? Nu zit ik serieus bij campings te kijken voor de komende zomervakantie.

Kamperen … heel lang stand dat woord voor mij gelijk aan ‘kramperen’. Ik kon mij niet indenken wat er leuk is aan het wonen in een tent zonder wc en douche en op steenworp afstand van je buren, heel veel buren. Nee, ik wist het zeker: voor mij gewoon een hotel of appartement.

Eurocamp-Love4Kidz-Safaritent-3
Hoe ik van anti kamperen opeens pro ben geworden? Door de zomervakantie van vorig jaar. Manlief koos heel resoluut voor een camping van Eurocamp in Frankrijk. Hij – als tentliefhebber – vond het tijd geworden voor mijn vuurdoop. Ik vond de zomervakantie al mislukt voor hij begonnen was. Toch heb ik mij overlaten halen. Vooral door de zin: “Het is bijna een huis, echt geloof me dit is super-de-luxe-kamperen”. Ik waagde de gok.
Eurocamp-Love4Kidz-Safaritent-5

En?? En, nu wil ik niet meer anders. Oké, ik begrijp nog steeds niet waarom mensen er voor kiezen om massaal op elkaars lip te gaan zitten tijdens een vakantie en dan vooral met medelanders samen te klieken. Maar dat is eigenlijk ook gelijk mijn eigen ‘no-no’. Dat hoef je natuurlijk helemaal niet te doen.

Eurocamp-Love4Kidz-Safaritent-4
Hoe manlief mij dan toch zo ver heeft gekregen dat ik een poging tot kamperen waagde? Door het kamperen om te bouwen tot glamperen. Hij huurde een super de luxe Safaritent XL. Een super grote tent met 2 slaapvertrekken en een voorkamer met keukentje. Hier hadden we alleen stromend koud water, maar dat is al meer dan vele andere tenten om ons heen. Daarnaast stond onze tent op houten vlonders. Boven de grond, dus ideaal bij regen. Daarbij kwam dat we allemaal echte bedden met echte matrassen hadden. Dus hoewel onze tent van ‘doek’ was, hadden we eigenlijk een huisje van stof. Laat dat voor een notoire zeikerd als ik nu net de oplossing zijn.
Eurocamp-Love4Kidz-Safaritent-6 Eurocamp-Love4Kidz-Safaritent-7

Het leukst hebben de kinderen het gehad. Hoewel ze de vorige vakanties in een huisje of hotel ook als super hebben ervaren. Roepen ze nu – een jaar later – nog steeds “Gaan we weer naar die tent mama, dat was zoo leuk”. En nee, ze hebben geen gebruik gemaakt van het animatieteam. Alle drie moesten ze zo wennen aan het ‘niks’ doen dat ze hun dagen hebben gevuld met voetballen op het gras met mede-vakantie-gangertjes. Weer iets geleerd: “Vermaken gaat vanzelf”.

Dit jaar liggen de folders en brochures weer  op ons te wachten. Ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Dat de opties nu enorm verbreed zijn, dat mag duidelijk zijn … – wordt vervolgd – 

English |
Camping or Glamping?

Anyone who knows me, knows that I’m not the type to sleep in a tent. Sleeping on an air bed in a sleeping bag, no toilet or shower, the idea made me very unhappy. Yes, you read that right ‘made’, because last year I camped for a week in a Safari Tent XL … and now? Now I am seriously looking at campsites for the summer holliday …

Camping … a long time that word for me equals horror. I could not imagine what it is like to live in a tent without a shower and a stone’s throw from your neighbors, many neighbors. No, I was sure for me it would be just a hotel or apartment.

How do I being ‘anti camp’ suddenly become a pro? By the summer of last year. Hubby opted quite decisively for a campsite in France. He – tent lover – said it’s time for my baptism. I thought the summer holiday already failed before it had begun. However, I decided to go. Especially by the phrase: “It’s almost a home, really believe me this is super-luxury camping”. I took the chance.

And ?? And now I would not be more pro. Okay, I still do not understand why people choose to massively sit on each others lip during a holiday, especially with fellow countrymen. But that’s actually my own ‘no-no’. You can choose not to.

How hubby got me so far that I attempted camping? By making glamping out of camping. He rented a super luxury safari tent XL. A super large tent with two bedrooms and a room with kitchenette. Here we had only running cold water, but that’s more than many other tents around us. In addition, our tent stood on wooden decking. Above the ground, so ideal with rain. It was that we all had real beds with real mattresses. So although our tent was made out of “canvas” was, we actually had a house of fabric. 

The kids had the most fun of all. Although they also liked previous holidays in a cottage or hotel. Ask them now – a year later – and they will reply “Are we going back to that tent mom, that was so nice.” And no, they have not made use of the animation team. All three of them were so used to the ‘nothing’ to do they have their days filled with playing football on the grass with fellow holiday-goers. I actually learned something that holliday: “Entertain goes without saying.”

This year the leaflets and brochures are again waiting for us. I wonder where we end up. That the options now are hugely widened, that’s obvious … – to be continued –

written by

Moeder van 3 schitterende kinderen, schrijver in hart en nieren, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en wonderlijke momenten.

Related Posts

4 Responses to "Kamperen | Kramperen of Glamperen?"

 1. Vind de ideale kampeervakantie met Eurocamp | Winactie | Love4kidz says:

  […] Zweden. Logeerden we eens in een avontuurlijke boomhut. Overnachtten we in een echte yurt en in een Safaritent XL. Verbleven we in een Italiaans kasteel en sliepen we ooit naast de Eiffel Toren. Ook mochten we een […]

 2. Op zoek naar een vakantie? 11 redenen waarom kamperen leuk is | Love4kidz says:

  […] Mocht je nieuwsgierig zijn naar een glamping vakantie in een safaritent? Mijn ervaring lees je hier […]

 3. Vakantie in een attractiepark | daar kikker je van op | Love4kidz says:

  […] duimde ik vooral voor een zonnig weekend. Immers vorig jaar logeerden we in een boomhut en een luxe safaritent van Eurocamp en heb ik aan den lijve ondervonden dat regen dan geen pre is. Het enthousiasme op de […]

 4. Super Sunday Giveaway | €200,- voucher Eurocamp | Love4kidz says:

  […] hoog boven de grond – en een stacaravan op een Nederlands attractiepark, ook een week in een Safaritent XL van alle luxe voorzien. Heerlijk, we hebben enorm genoten. Niet alleen wij, ook de kinderen hadden […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

%d bloggers liken dit: