Lilliputiens | Stapelspel gekke dieren

Spelletjes spelen is een goed tijdverdrijf als buiten de regen, hagel en sneeuw met bakken uit de hemel komt. Omdat we met een groot scala aan leeftijden zitten, is het altijd even zoeken naar een spel dat we met z’n allen kunnen doen. Knorbal was een super spel voor alle leeftijden en nu zijn we benieuwd of het Stapelspel van Lilliputiens ons ook allemaal rond de tafel houdt.

Ook vandaag lijkt het geen goede match: buitenspelen en het weer. Om de zoveel tijd breekt het zonnetje door tussen regen, hagel en sneeuwbuien door. Raar weer! Tijd voor een spelletjesmiddag dus. Dit is het ideale tijdverdrijf van alle drie mijn kinderen. Vooral spelletjes die we met het hele gezin kunnen doen zijn favoriet.

Lilliputiens-stapelspel-6

Met een peuter van 2,5 in huis kan je alleen niet zomaar elk spel uit de kast trekken. Spelregels zijn niet aan hem besteed en rustig z’n beurt afwachten is in veel gevallen ook best moeilijk. Toch zijn er een aantal spelletjes prima te doen met onze spring-in-het-veld. Zo vind hij vooral bouwen en bewegende spelletjes geweldig. Zo komt het dat we dan ook kiezen voor het Stapelspel van Lilliputiens. Dit spel is een opeenstapeling van verschillende ‘puzzelstukjes’ waarmee jij moet zorgen dat ze allemaal op elkaar komen te staan, zonder te vallen. Hilariteit alom als de hele stapel omvalt natuurlijk.

Lilliputiens-stapelspel-8

Het Stapelspel is gemakkelijk uit te leggen aan onze bijna 3 jarige. Het spel bestaat uit een ronde trapeze met twee inkepingen waarin je 2 basis elementen plaatst. Beide hebben een inkeping. Het spel bestaat verder uit een tiental puzzelstukjes. Deze bestaan uit grappig en vrolijk gekleurde dieren die allemaal een ander formaat hebben. Het enige dat ze gemeen hebben, is een inkeping. Je raadt het al: met deze inkepingen stapel je de stukjes op elkaar. Doordat de inkepingen niet allemaal op dezelfde plek zitten en de stukjes onderling in grootte van elkaar verschillen, ontstaat er een wankel en wiebelig geheel. Een fout stukje en je hele stapel valt om.
Lilliputiens-stapelspel-1Lilliputiens-stapelspel-2Lilliputiens-stapelspel-10

De jongste giert het uit van pret en spanning als hij stukjes op de stapel zet. De andere kids kijken soms bedachtzaam, geven hem tips en houden hun  hart vast om zoveel bravoure. Door z’n leeftijd kan Simon nog niet goed inschatten welk stukje waar het beste past en natuurlijk valt dan – onder luid gejuich – juist de stapel om. Anna en Lucas zijn schatten de situatie beter in en zoeken bewust naar stabiliteit. Waarna Simon deze met zijn stukjes weer hevig in gevaar brengt.

Lilliputiens-stapelspel-5Lilliputiens-stapelspel-4Lilliputiens-stapelspel-3
Stapelspel gekke dieren| Lilliputiens | €14,95 | vanaf 2 jaar | verkrijgbaar bij oa Fairtoys

English |

Playing games is a good thing when rain, hail and snow is pouring down from the sky. Because we have a kids with wide range of ages it is always hard to find a game we can play together. Knorbal was a great game for all ages and now we are wondering if the Stack Game Lilliputiens invented also keeps us all around the table.
Today: playing outside and the weather is not a good match. Every so often the sun breaks through but more often rain, hail and snow showers come pouring down. Time for an afternoon filled with games. This is the ideal pastime for all three of my children. Especially games that we can do with the whole family are favorites.
With a toddler of 2.5 at home you just can’t play every game. Rules are not for him and quietly wait for his turn is quite difficult. Still, there are some games that do just fine with our energy ball. Especially moving and building games are his favorite. Thus it is that we choose to play the Stack Game by Lilliputiens. This game is an accumulation of various “pieces” that you need to make sure they fit together without falling. Hilarity when the entire stack topple.
The Stack Game is easy to explain to our almost 3 year old. The game consists of a circular trapeze with two notches in which you put two basic elements. Both have a notch. The game also consists of a dozen pieces. These include funny and brightly colored animals that all have a different size. The only thing they have in common is a notch. You guessed it: with these notches you stack the pieces together. Because the cuts are not all in the same place and the pieces themselves vary in size from one another, there is a shaky and wobbly whole. An error bit and your whole stack falls.
The youngest is howling out of fun and excitement as he puts the pieces to the stack. The other kids sometimes look thoughtful, giving him tips and hold their hearts by so much bravado. Due to his age, Simon can not fully see what piece fits best and naturally make the stack fall. Anna and Lucas have estimated the situation and consciously seek stability. Simon follows with his at risk pieces.
Stack Game Crazy animals | Lilliputiens | € 14,95 | 2 years | available at ao Fair Toys

written by

Moeder van 3 schitterende kinderen, schrijver in hart en nieren, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en wonderlijke momenten.

Related Posts

2 Responses to "Lilliputiens | Stapelspel gekke dieren"

  1. Marieska says:

    Ja ze hebben naast knuffels ook spelletjes, bagage en decoratie. Allemaal met dezelfde leuke vrolijke karakters 🙂

  2. Marguerita says:

    Wat leuk, ik dacht dat Liliputiens alleen knuffels had maar ook spelletjes dus.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

%d bloggers liken dit: